0332 233 19 13 Müşteri Hizmetleri

Modüler Su Deposu Kurulumu

Yangının ilk safhalarında verimli bir müdahalenin yerine getirilebilmesi için o bölümde çıkması muhtemel yangın tipine uygun söndürücü seçilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan öncelikle yangın sınıflarının belirlenmesi gerekmektedir.

Modüler Su Deposu Kurulumu

Paslanmaz çelikten üretilmiş olan malzemelerin bir arada kullanılmasıyla oluşturulan modüler su deposu; modüler parçalar halinde üretilmiş olan sağlıklı bir su deposudur. Sıradan su depolarının aksine modüler su depolarının kurulumu ve montajı oldukça kolaydır. Modüler olarak parça parça üretildiği için kullanılması konusunda kolayca bir araya getirilmekte ve sağlıklı ve paslanmaz bir su deposu olmaktadır. Kullanımı son derece kolay olan, sağlıklı ve paslanmaz bir su deposu olan modüler su deposunun özellikleri şu şekildedir:

 • Modüler su deposu; eski su depolarındaki yosun, bakteri ve mikrop üretimine uygun ortam oluşturmaz ve bu yüzden sağlık açısından önemlidir.

 • Parçalar halindeki modüllerin birbirine bağlanması neticesinde oluşur.

 • Esnek modül sistemi sayesinde depolamanın yapılacağı alanda optimum su depolanmasına yardımcı olur.

 • Alan kaybı oluşturmaz.

 • Mekanın büyüklüğüne, konumuna ve kapasitesine göre ayarlanabilir.

 • Modüler su deposunu oluşturan modüllerin her biri kapı eşiğinden, merdivenlerden ve asansörlerden geçebilecek şekilde tasarlanır.

 • Modüler su deposunda yer alan paneller gerdirmelerle sabitlenir.

 • Tasarım esnasında modüler su deposu kurulumunda gerekli olan malzeme cinsi, depo içerisinde mukavemeti arttıracak olan gerdirmelerin konum hesaplamaları bilgisayarlar aracılığıyla yapılır.

 • Gerekli olan tasarım hesabı yapıldıktan sonra; modüller ve bağlantı parçaları orijinal olarak kurulum yapılacak olan adrese gönderilir.

 • Kısa süre içerisinde modüler su deposu ilgili alana monte edilir.

 • Deneyimli ve işinin ehli personel tarafından kurulum yapılır.

 • Kurulum sonrasında modüler su deposu üzerinde sızdırmazlık testleri de uygulanır.

 • Zararlı kimyasallar kurulum esnasında kullanılmaz.

 • Depoda yer alan su kirlenmez.

 • Modüler su deposunun bakımı ve onarımı da oldukça kolaydır.

 • Modüler parçalar birbirinden bağımsız olarak yenilenebilir özelliğe sahiptir.

 • Modüler su deposunun maliyeti de oldukça düşüktür.

Modüler Su Deposunun Kapasitesi

Modüler su deposu; kurulumu oldukça kolay, paslanmaz ve sağlıklı bir su deposudur. Farklı boyutları bulunan bu deponun 1.250 Litrelik küçük kapasiteli olanlarından, 550.000 Litre kapasiteye sahip olanları da mevcuttur. İlgili alana ve ihtiyaca göre istediğini modüler su deposunu tercih edebilir, kurulum konusunda yardım alabilirsiniz.

Modüler Su Deposu Ölçüleri

Modüler su deposu kurulumunda öncelikle bilgisayar ortamından tasarımlar hesaplanır. Daha sonra bu tasarımlara göre paslanmaz malzemeler oluşturulur ve modüller hazırlanır. Civataların birleştirilmeye başlamasıyla birlikte ilgili alana monte edilir. Monte edilmesi oldukça kolaydır. Duvar ile tavan arasında en az 50 santimlik bir alan olmalıdır. Modüler su deposu kurulumu yapılmadan önce; verilen ölçülere göre beton dökülür. Daha sonra ilgili alana uygun olacak şekilde modüler su deposunun kurulumu yapılır.