0332 233 19 13 Müşteri Hizmetleri

Water Mist (Su Sisi) Yangın Söndürme Sistemleri

Yangının ilk safhalarında verimli bir müdahalenin yerine getirilebilmesi için o bölümde çıkması muhtemel yangın tipine uygun söndürücü seçilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan öncelikle yangın sınıflarının belirlenmesi gerekmektedir.
watermist 1
 

Water Mist (Su Sisi) Söndürme Sistemi mahale uygun nozullar kullanarak tasarlanan basınçlandırılmış su dağıtım tesisatının tasarlandığı bir sistemdir. Gerek lokal gerekse hacim koruma sistemi seçenekleri bulunup, sistemin tasarımı NFPA 750 ya da CEN TS 14972 standardına göre yapılır. Bu sebeple, sistemin tasarım, kurulum, test, bakım ve tadilatlarının yangın söndürme sistemleri konusunda yetkin kişiler tarafından yapılması gerekir.

Water Mist (Su Sisi) Söndürme Sistemi tüm temel yangın sınıflarını korur ve söndürür, ayrıca güvenli, zararsız ve yalıtkandır. İnsana ve çevreye zararı olmayıp, bulunduğu mahale vereceği zarar minimaldir. Geleneksel sprinkler sistemlerinin onda biri kadar suya ihtiyaç duyup, söndürme sonrasında sadece nemli bir ortam bırakmaktadır. Kullanımı 1950’lerde gemilerde başlamıştır. Bazı mahallerde gazlı söndürmenin, bazı mahallerde ise geleneksel sprinklerin yerini alacak bir sistemdir. Water Mist (Su Sisi) Söndürme Sisteminin Yüksek Basınçlı ve Düşük Basınçlı seçenekleri bulunmaktadır.

Basınçlandırma şekline göre pompalı ve silindir gruplu olmak üzere iki çeşit sistem vardır. Borunun doluluğuna göre kuru ve ıslak borulu sistemler olup, ıslak borulu sistemlerde kapalı nozullar kullanılır; kuru borulu sistemlerde ise baskın sistemler için açık, ön tepkili sistemler için ise kapalı nozullar kullanılır. Islak borulu sistemlerde nozulun ucundaki ısıya duyarlı bulbun patlaması ile sistem aktive olurken, kuru borulu sistemler ayrı bir algılama sistemi bulunur ve baskın sistemlerde bu algılama sistemi söndürmeyi aktive eder, ön tepkili sistemlerde ise hem bulbun patlaması hem de algılama sisteminden sinyal gelmesi sonucu söndürme sistemi aktive olur.

Birçok firmanın ürettiği birçok nozul modeli olup; koruma alanları, kullanılabilecekleri maksimum tavan yükseklikleri ve basınç debi oranını belirten k katsayısı karakteristik özellikleridir. Bu veriler gerçek yangın testleri ile oluşturulmaktadır. Ancak; burada önemli olan nozulların bu verileri VDS, FM, IMO gibi seçkin kuruluşlar tarafından onaylanmış olmasıdır.

Water Mist (Su Sisi) Söndürme Sistemi tamamen fiziksel bir söndürme şekli olup, 3 yönlü söndürme etkisi bulunmaktadır. Yangını soğutur (suyun özgül ısısı 4,18kJ/kg – buharlaşma entalpisi 2442kJ/kg), yangınla karşılaşınca yüksek oranda genleşme sağladığı için oksijen konsantrasyonunu düşürür(su damlacıkları buhar fazına geçerken hacmi 1700 kat genişler) ve ışınımı azaltarak ısı radyasyonunu azaltır(sis formu ışınımı sönümler). 

watermist 2

Kullanım alanlarının bir kısmı aşağıda belirtilmiştir.

Müzeler
Kütüphaneler 
Arşiv odaları 
Bilgi işlem odaları 
Komünikasyon merkezleri 
Trafo ve şalt odaları 
Bilgisayar ve kontrol odaları 
Geleneksel sprinkler sisteminin kullanıldığı her türlü mahal

 

Sistem Tasarımı

Water Mist (Su Sisi) Söndürme Sistemlerinin tasarımda ilk yapılacak şey tüm yangın söndürme sistemi tasarımlarında olduğu gibi tehlike sınıfını belirlemektir. Tasarımcı doğru nozulu, gerekli debi mikarını, boşalma süresini ve gerekli su kaynağı ihtiyacı vs. belirlemek için tehlike sınıfını bilmelidir. Aşağıda bir firmanını nozul detayları verilmiştir. Korunacak mahale göre nozulun seçimi bu tür nozul tablolarından yapılır.
watermist 3


Su Sisi Yangın Söndürme Sistemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: 

•Sistemin tasarımı, gerekli basınç ihtiyacı, su kaynağı ihtiyacı çaplandırmalar mühendislik hesaplarına göre yapılmalıdır.
•Borulama hidrolik hesap programında doğrulanmış projelere göre yapılmalıdır.
•Basınç sınıfına uygun boru ve fittings kullanılmalıdır.(Paslanmaz Malzemeden Dikişsiz çelik çekme boru ve yüksüklü paslanmaz fittingsler)
•İşin ehli  kişiler tarafından montajı yapılmalıdır, çünkü boru kesilirken üstünde kalacak bir çapak bile yüksüklü bağlantılarda sızıntılara neden olabilir.
•Boru hattı sızdırmaz olmalıdır. Boru tesisatı su ile standartlarda belirtilen bir süre ve basınç değerinde test edilmelidir.
•Yapılacak bu işlerin uzman kişiler tarafından kontrol edilmesi ve onaylanması gerekmektedir.