0332 233 19 13 Müşteri Hizmetleri

Yangın Alarm ve İhbar Sistemleri

Yangının ilk safhalarında verimli bir müdahalenin yerine getirilebilmesi için o bölümde çıkması muhtemel yangın tipine uygun söndürücü seçilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan öncelikle yangın sınıflarının belirlenmesi gerekmektedir.
yangin_ihbar
 

Yangın uyarı sistemi; yangın algılama, alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını ihtiva eden komple bir sistemdir. Yangın algılama sisteminin ve parçalarının TS EN 54'e uygun olarak üretilmesi, tasarlanması, tesis edilmesi ve işletilmesi şarttır.

Yangın algılama ve uyarı sisteminin, el ile, otomatik olarak veya bir söndürme sisteminden aldığı uyarılardan biri veya birkaçı ile devreye girmesi gerekir.

El ile yangın uyarısı, yangın uyarı butonları ile yapılır. Aşağıda belirtilen binalarda yangın uyarı butonlarının kullanılması mecburidir:

Konutlar hariç, kat alanı 400 m2'den fazla olan iki kat ile dört kat arasındaki bütün binalarda,

Konutlar hariç, kat sayısı dörtten fazla olan bütün binalarda,

Konutlar dâhil bütün yüksek binalarda.

Yapı yüksekliği veya toplam kapalı alanı aşağıdaki tablodaki değerleri aşan binalara otomatik yangın algılama cihazları tesis edilmesi mecburidir.yangin_algilama_limitleri

Algılama sisteminin gerekli olduğu ve fakat duman algılama cihazlarının kullanımının uygun veya yeterli olmadığı mahallerde, sabit sıcaklık, sıcaklık artış, alev veya başka uygun tip algılama cihazı kullanılır. Kullanılacak yangın algılama dedektörünün cinsine yangında riskini oluşturan malzemenin ilk yanma ürününe göre karar verilir. Mesela kablo yangınlarında açığa çıkacak ilk ürün duman olduğu için bu alanlar duman dedektörü ile, solvent yangınında ise ilk açığa çıkacak yangın ürünü alev olduğu için bu tip alanlar alev dedektörü ile denetlenir. Dedektörlerin hassasiyetleri ise ortamın risk durumu göz önüne alınarak seçilmelidir.

Yukarıdaki tabloda belirtilen binalardaki bütün mahallere, TS EN 54-14'e göre algılayıcılar yerleştirilir. Yangın anında normal baca niteliği olmayan, içinde yanmaya elverişli madde bulunmayan ve erişilmesi mümkün olmayan boşluklara duman algılayıcı takılması gerekli değildir.

Bütün algılama cihazlarının periyodik testler ve bakımlar için ulaşılabilir olması gerekir.

Binada veya yapıda otomatik veya el ile çalışan diğer gazlı, kuru kimyevi tozlu veya benzeri sabit söndürme sistemi bulunuyor ise, bunların devreye girdiğinin yangın alarm sistemi tarafından otomatik olarak algılanması gerekir. Bunu sağlamak üzere, söndürme sistemlerinden, söndürme sisteminin devreye girdiğini bildiren kontak çıkışları yangın alarm sistemine giriş olarak bağlanır. 

Bir yangın algılama ve uyarı sisteminin devreye girmesi hâlinde, sesli ve ışıklı olarak veya data iletişimi ile alarm verme;

Ana kontrol panelinde ve diğer izleme noktalarındaki tali kontrol panellerinde veya tekrarlayıcı panellerde sesli, ışıklı veya alfa nümerik göstergeleri,

Binanın kullanılan bütün bölümlerinde yaşayanları yangın veya benzeri bir acil durumdan haberdar etmek için sesli ve ışıklı uyarı cihazları,

Binada bulunan yangın ve acil durum mücadele ekiplerinin uyarılması ve itfaiyeye haber verilmesi için sesli ve ışıklı uyarı cihazları ve direkt hatlar veya diğer iletişim ortamları üzerinden data iletişimi ile yapılır.